images.jpg [100x75]


MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA - progam realizowany przez kl.V i wych. Annę Hańczaryk
indeks.jpg [100x117]


LEPSZA SZKOŁA - SESJE Z PLUSEM - program z matematyki, realizowany w klasach IV-VI przez p.Annę Hańczaryk

mojedziecko.jpg [100x138]


Program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców. Celem programu jest edukacja w zakresie potrzeb zdrowotnych dziecka rozpoczynającego naukę w szkole. Program zakłada prowadzenie spotkań edukacyjnych z rodzicami oraz realizację zajęć z dziećmi, organizację imprez integracyjnych.

trzymaj.jpg [100x62]

Program edukacyjny „Trzymaj Formę!” dla uczniów z klas IV- VI szkół podstawowych. Zakłada realizację zagadnień dotyczących zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej poprzez realizację zajęć metodą projektu edukacyjnego.smok.jpg [100x140]


Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci 5 i 6 letnich i ich rodziców. Celem programu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dziecka przed dymem tytoniowym.
niepalprzymnie1.jpg [100x135]


Program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klas I- III szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy.
pr_nik1.jpg [100x98]


Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” dla uczniów klas IV- VI szkół podstawowych. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów.

 

 


wosp.gif [100x100]

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”
Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym.puchatek.jpg [100x93]

Klub Bezpiecznego Puchatka - to program edukacyjny, przygotowany przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex, który pomoże Państwa dzieciom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. Jako Rodzice i Opiekunowie możecie również włączyć się w akcję "Klubu Bezpiecznego Puchatka" i pomóc swoim dzieciom, jak najlepiej przeżyć ten ważny czas, jakim jest pierwszy rok w szkole.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.


Program  Unii Europejskiej   „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.Pragram "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Istotą programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności.
Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Sprawia on, iż osoby, które dużo, chętnie i sprawnie czytają, - lepiej radzą sobie z nauką,  i z wyzwaniami życia.

 

W ramach programu uczestniczymy w kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ gdzie zapraszamy osoby z życia publicznego do włączania się w naszą akcję.Koordynatorem programu jest Elżbieta Tchorek

Program "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" - wykształcanie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci. Program realizowany przez kl.I