JĘZYK NIEMIECKI

Wymagania i PSO klasa 7


RELIGIA

Wymagania i PZO klasy 1-7


TECHNIKA I ZAJĘCIA TECHNICZNE

Wymagania i PZO klasa 4

Wymagania i PZO klasa 5 i 6


MUZYKA

Wymagania i PZO klasa 4 i 7

Wymagania i PZO klasa 5 i 6


BIOLOGIA

Wymagania i PSO klasa 7

FIZYKA

Wymagania i PSO klasa 7

CHEMIA

Wymagania i PSO klasa 7


KLASA 1

Wymagania i PZO

PZO Wychowanie fizyczne


KLASA 2

Wymagania i PZO

Szczegółowe wymagania edukacyjne

PZO Wychowanie fizyczne


KLASA 3

Wymagania i PZO

PZO Wychowanie fizyczne