Tutaj powinien być opis

Przedszkolna Olimpiada „W małym ciele zdrowy duch”

Przedszkolna Olimpiada "W małym ciele zdrowy duch"

19 maja 2017r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej w Skrzatuszu odbyła się Przedszkolna Olimpiada „W małym ciele zdrowy duch”. Rywalizacja sportowa odbywała się w ramach projektu realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Skrzat”. Środki finansowe pozyskano od Urzędu Gminy w Szydłowie w ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Siedmioosobowe drużyny przedszkolaków z Gminy Szydłowo z dużym zaangażowaniem przystąpiły do takich konkurencji sportowych jak: bieg drużynowy, tor przeszkód, przenoszenie woreczków na głowie, turlanie piłki do bramki oraz „sadzenie ziemniaków”.

Nauczyciele wychowania fizycznego podczas rozgrywek sportowych organizowali również zabawy ruchowe, które bardzo szybko zintegrowały dzieci. Po sportowych zmaganiach na dzieci czekał posiłek.

Podczas zakończenia uroczystości z rąk pani dyrektor Marty Rorbach dzieci otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zmęczone, ale zadowolone powróciły do swoich przedszkoli.