Tutaj powinien być opis

Dzień Edukacji Narodowej & Pasowanie na ucznia

Dnia 13 października dzieci klasy I dumnie udowodniły całej szkolnej społeczności, że są już pełnoprawnymi uczniami. Swój występ uczniowie rozpoczęli wejściem na salę w rytmie energicznego marsza. Pięknie recytowali wiersze, z przejęciem śpiewali piosenki i tańczyli. W swój występ włożyli dużo serca i emocji. Na koniec złożyli ślubowanie przy szkolnym sztandarze oraz zostali pasowani na uczniów klasy I. Rodzice obdarowali ich upominkami, a po całej  uroczystości wraz z klasą II udali się na poczęstunek.